Maciej Sykulski

Profile picture for user macieksk
Maciej Sykulski
Events attended
Position
Affiliation

genXone SA
ul. Jasielska 16a
60-476 Poznań
Poland

Biography

Dr Maciej Sykulski, bioinformatyk, ZGM WUM, genXone SA.

Absolwent Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską w temacie analizy i algorytmów wykrywania wariantów w genomach ludzkich obronił pod przewodnictwem dr hab. Anny Gambin biorąc udział w kierowanym przez dr hab. Pawła Stankiewicza projekcie opracowywania i wdrażania technologii mikromacierzowych w Pracowni Cytogenetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie we współpracy z Baylor College of Medicine, Houston, TX. Po rocznej pracy nad algorytmami analizy danych metagenomicznych NGS w Université Paris-Est Marne-la-Vallée wrócił do Polski i od 2 lat współpracuje z prof. Rafałem Płoskim z Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy analizie danych Next Generation Sequencing (NGS) w celu wykrywania rearanżacji genomów u pacjentów. Od ponad roku zaangażowany w dojrzały już start-up genXone SA rozwijający i wdrażający rozwiązania analizy DNA oparte na sewkencjonowaniu nanoporowym firmy Oxford Nanopore Technologies.