Press Release Invitation

Place: Vysoké Tatry - Dolný Smokovec; Dolný Smokovec I.6, 059 81 Dolný Smokovec

Release date: 19/08/2016 16:00

Title: Use of bioinformatics in the science and healthcare.

Press invitation
International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw in cooperation with Tourism Development Centre of Prešov self-governing region in High Tatras would like to invite you on a press conference with a title: Use of bioinformatics in the science and healthcare. 

The press conference will be held on August 19, 2016 during the event of Bioinformatics Summer School in the presence of scientists from 10 European countries (including Czech, Hungarian, Polish and Slovak scientists) providing their know-how to students and young scientists in the field of biology and informatics.

This event is financially supported by International Visegrad Fund.

**************************************************************************************
Medzinárodný inštitút molekulárnej a bunkovej biológie vo Varšave v spolupráci s Centrom rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier Vás pozýva na tlačovú konferenciu pod názvom: Využitie bioinformatiky vo vede a v zdravotníctve.

Tlačová konferencia sa uskutoční pri príležitosti podujatia ,, Letná škola bioinformatiky" za prítomnosti vedcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Veľkej Británie, ktorí poskytnú svoje znalosti pre študentov biologických a informatických študijných odborov. 

Toto podujatie je podporené Medzinárodným vyšehrádskym fondom. 

**************************************************************************************

More info at: https://ngschool.eu/media